Ramadan Ki Hadith

"Sarkar-E-Do Aalam(SAW) farmate hai, Jannat me 8 darwaze hai unme 1 darwaze ka naam RAIYYAN hai,  Us darwaze se wahi jaenge jo Roza rakhte hai." -Bukhari

Advertisements